لطفا برای مشاهده و دریافت مقالاتی که تاکنون توسط اعضای هسته‌ی پژوهشی چاپ و منتشر شده‌اند بر روی عنوان آن‌ها کلیک کنید 

1- بازنمایی کار کودک در جهان داستان؛ خوانشی جامعه‌شناسانه از آثار محمدرضا یوسفی (عاطفه جمالی، مریم زبیدی)

2- صورتبندی جاودانگی در خوانش اسطوره‌ای ادبیات (مصطفی صدیقی)