هسته پژوهشی ادبیات کودک و نوجوان

--------------------------------------------------------


مدیر هسته

سرکارخانم دکتر عاطفه جمالی


اعضای هیأت علمی هسته

جناب آقای دکتر مصطفی صدیقی

جناب آقای دکتر فرامرز خجسته

   دانلود : رزمه_جناب_آقای_دکتر_صدیقی.pdf           حجم فایل 96 KB
   دانلود : رزمه_سرکارخانم_دکتر_جمالی.pdf           حجم فایل 214 KB