لیست پایان نامه های گرایش ادبیات کودک و نوجوان که تاکنون در دانشگاه هرمزگان دفاع شده اند از این قرار است:

   دانلود : پایان_نامه_های_ادبیات_کودک_و_نوجوان.pdf           حجم فایل 233 KB