معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0

46 امین شماره از نشریه سیاسی،اقتصادی و فرهنگی صبا منتشر شد.

46 امین شماره از نشریه سیاسی،اقتصادی و فرهنگی صبا منتشر شد.

46 امین شماره از نشریه سیاسی،اقتصادی و فرهنگی صبا منتشر شد.

۴۶ امین شماره از نشریه سیاسی،اقتصادی و فرهنگی صبا منتشر شد.

در این نشریه می‌خوانید

  وادی ابـــراهیم

بال پرواز

چون تو را نوح است کشتیبان، ز طوفان غم مخور

انتخابات؛ گفتمان واحد مردم

عکس نوشته: رئیسی عزیز؛ خستگی نمی‌شناخت

دل نوشته: ناگهان باز دلم یاد تو افتاد شکست...

|. انجمن اسلامی دانشجویان مستقل .|

@mostaghelhu

3   0
بازدید امروز: 3    بازدید کل: 214
captcha