آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان
 
EnAr ورود 0
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 مهدی مسعودی مدیر سابق آزمایشگاه مرکزی دکتری رشته زمین شناسی 09126945118
2 آرش قادری مدیر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان دکتری شیمی - شیمی آلی 09177623253