معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 
EnAr ورود 0

 

تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی

راهنمای درخواست تبدیل وضعیت در سامانه جذب 

فلوچارت تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی

دریافت فرمهای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی 

 فلوچارت تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

دریافت فرمهای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی 

جدول شماره پنج آموزشی استادیار 

جدول شماره پنج آموزشی مربی 

2   2
بازدید امروز: 7    بازدید کل: 3801